Јустин и Хаилеи Биебер имају очи на рујанској свадбеној забави